Ochrama osobních údajů

Identifikace společnosti: 

Společnost informuje tímto o základních zásadách a principech, na základě kterých jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých ubytovacích služeb nakládá s osobními údaji svých klientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob.

Správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

  1. jméno a příjmení
  2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  3. datum narození
  4. e-mailová adresa
  5. telefon
  6. Číslo průkazu totožnosti  

Tyto údaje správce vyžaduje a zpracovává pouze u klientů, u kterých dojde k souhlasu s rezervací pobytu. U klientů, kterí pobyt pouze poptávají a nedojde k rezervaci, osobní údaje správce nevyžaduje.

 

Tabulka zpracování osobních údajů:

 

tabulka